مطالب پیدا شده شده با برچسب : هرم فعالیت بدنی

هرم فعالیت بدنی

هرم فعالیت بدنی

هرم فعالیت بدنی محققین برای فعالیت بدنی، هرمی را در نظر گرفته اند که بر اساس آن، افراد باید انواع فعالیت بدنی را داشته باشند و رفتار و عاداتی که موجب زندگی کم تحرک می شود را به حداقل برسانند. هرم فعالیت بدنی از ۳ سطح تشکیل می شود. در ادامه توجه شما را به فیلم کوتاهی در مورد هرم فعالیت بدنی جلب می کنیم....

بیشتر بخوانید

خبرهای تصویری

نظرات ارزشمند شما