باشگاه ها

ثبت نام باشگاه باشگاه ها می توانند عضو "شبکه هوشمند باشگاه های سلامت محور" شوند. باشگاه های عضو از طریق سامانه مکان یاب باشگاه ها (فیت یاب)، به کاربران معرفی می شوند. فیت آسا ضمن معرفی و اطلاع رسانی خدمات باشگاه، کاربران علاقمند را جهت استفاده از خدمات باشگاه به شما معرفی می کند. باشگاه های عضو ضمن دریافت لوح باشگاه هوشمند سلامت محور، از مزایا و خدمات سامانه فیت آسا بهره مند می شوند....

بیشتر بخوانید

خبرهای تصویری

نظرات ارزشمند شما