سامانه ها 

 • برای همه

پرونده هوشمند فعالیت بدنی و تناسب اندام (رنگین کمان فیت آسا)

سامانه ارزیابی و بازخورد هوشمند فیت آسا

سامانه آموزش الکترونیک و وبینارهای فیت آسا

اپلیکیشن موبایل فیت آسا

سامانه فروشگاه آنلاین فیت آسا

خدمات

 • برای همه
 1. ارزیابی و بازخوردها و توصیه های هوشمند
 2. پرونده هوشمند فعالیت بدنی و تناسب اندام (رنگین کمان فعالیت بدنی)
 3. پیام های عمومی و هوشمند روزانه
 4. ارزیابی انعطاف، قدرت و استقامت عضلانی و ارائه توصیه ها و بازخوردهای هوشمند
 5. برنامه فعالیت بدنی روزانه متناسب با استاندارد و ایمن در سه زمینه قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و انعطاف پذیری
 6. کالری شمار روزانه و دادن امتیاز به شما
 7. ثبت زمان / مسافت انواع مختلف فعالیت بدنی و ورزش ها و ارائه توصیه ها و بازخوردهای هوشمند
 8. وبینارهای عمومی و هوشمند
 9. آموزش مجازی و لوح فشرده چندرسانه ای فعالیت بدنی و تناسب اندام (با مجوز سازمان برنامه و بودجه و  امتیاز آموزش ضمن خدمت برای کارکنان)
 10. محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)، نسبت دور کمر به لگن (WHR)، و وزن طبیعی و میزان اضافه یا کمبود وزن شما . ارائه برنامه فعالیت بدنی
 11. ارزیابی آمادگی قلبی – تنفسی و تحلیل هوشمند آن بر اساس سن و جنس
 12. ارزیابی آمادگی جسمانی و تحلیل هوشمند آن
 13. اپلیکیشن موبایل فعالیت بدنی و تناسب اندام (اپ فیت آسا)
خبرهای تصویری

نظرات ارزشمند شما