سامانه ها 

 • برای همه

سامانه مکان یاب باشگاه های هوشمند سلامت محور فیت آسا (فیت یاب)

پرونده هوشمند فعالیت بدنی و تناسب اندام (رنگین کمان فیت آسا)

سامانه ارزیابی و بازخورد هوشمند فیت آسا

سامانه مشاوره هوشمند فیت آسا

سامانه آموزش الکترونیک و وبینارهای فیت آسا

اپلیکیشن موبایل فیت آسا

سامانه فروشگاه آنلاین فیت آسا

 

 • برای باشگاه ها

سامانه ممیزی و رتبه بندی باشگاه های هوشمند سلامت محوز (مرتب)

سامانه مکان یاب باشگاه های هوشمند سلامت محور فیت آسا (فیت یاب)

سامانه آموزش الکترونیک و وبینارهای فیت آسا

 

خدمات

 • برای همه
 1. ارزیابی و بازخوردها و توصیه های هوشمند
 2. پرونده هوشمند فعالیت بدنی و تناسب اندام (رنگین کمان فعالیت بدنی)
 3. پیام های عمومی و هوشمند روزانه
 4. شبکه باشگاه های سلامت محور و هوشمند با تخفیف ویژه
 5. ارزیابی انعطاف، قدرت و استقامت عضلانی و ارائه توصیه ها و بازخوردهای هوشمند
 6. برنامه فعالیت بدنی روزانه متناسب با استاندارد و ایمن در سه زمینه قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و انعطاف پذیری
 7. کالری شمار روزانه و دادن امتیاز به شما
 8. ثبت زمان / مسافت انواع مختلف فعالیت بدنی و ورزش ها و ارائه توصیه ها و بازخوردهای هوشمند
 9. مشاوره های عمومی و هوشمند
 10. وبینارهای عمومی و هوشمند
 11. آموزش مجازی و لوح فشرده چندرسانه ای فعالیت بدنی و تناسب اندام (با مجوز سازملن برنامه و بودجه و  امتیاز آموزش ضمن خدمت برای کارکنان)
 12. محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)، نسبت دور کمر به لگن (WHR)، و وزن طبیعی و میزان اضافه یا کمبود وزن شما . ارائه برنامه فعالیت بدنی
 13. ارزیابی آمادگی قبلی – تنفسی و تحلیل هوشمند آن بر اساس سن و جنس
 14. ارزیابی آمادگی جسمانی و تحلیل هوشمند آن
 15. اپلیکیشن موبایل فعالیت بدنی و تناسب اندام (اپ فیت آسا)

 

 • برای باشگاه ها
 1. ثبت در سامانه مکان یاب باشگاه ها (فیت یاب) و معرفی به عموم
 2. عضویت در شبکه باشگاه های هوشمند سلامت محور
 3. دریافت لوح باشگاه هوشمند سلامت محور
 4. معرفی کاربران علاقمند برای استفاده از خدمات باشگاه
 5. معرفی بیماران برای استفاده از خدمات باشگاه متناسب با برنامه های استاندارد فیت آسا
 6. معرفی کاربران برای ارزیابی آمادگی جسمانی و آمادگی قلبی – تنفسی
 7. ارزیابی کیفی و بازخوردهای هوشمند به باشگاه
 8. ارائه خدمات هوشمند به کاربران باشگاه
خبرهای تصویری
پر بازدید ترین ها

نظرات ارزشمند شما